- Oosterschelde- Westerschelde- Veerse Meer- Grevelingen- Kanaal door Walcheren- Haringvliet- Vaargebied
Print deze pagina

Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde is vanaf 8 mei 2002 officieel een Nationaal Park.

 

Het park wordt begrensd door de dijken van de `eilanden` Schouwen, Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland, Noord-Beveland en Zuid-Beveland en de dammen van de Deltawerken.

Het Nationaal Park Oosterschelde is het grootste nationale park van Nederland.

Het is ca. 37.000 ha groot (waarvan 35.000 ha. buitendijks).

De totale oeverlengte is 125 km.

 

Doordat de Oosterschelde lang een rivierarm is geweest, was het lange tijd een gebied met zowel zoet als zout water.

Door de bouw van de eerste Deltawerken werden de rivieren afgesloten, waardoor de Oosterschelde verzoutte.

 

Ondanks (of dankzij) deze ontwikkelingen, is de Oosterschelde een belangrijk Nationaal Park in Nederland, met een unieke flora en fauna.

Bekend zijn de zeehonden en de bruinvissen, die met enige regelmaat worden gezien.

Het onderwaterleven is bijzonder populair bij sportduikers uit Nederland, België en Duitsland.

 

Bij eb vallen de slikken en platen droog, waar veel vogels dan hun voedsel vinden.

Achter de dijken vindt men karrevelden, inlagen en kreekgebieden als zichtbare herinneringen aan de ontstaansgeschiedenis van dit gebied.

 

Onderwater maar ook onderaan de dammen hebben vele bijzondere planten en dieren hun plaats gevonden.

Bijvoorbeeld waaierkokerwormen, anemonen, Iers mos en sepia`s.

De Oosterschelde is het gebied waar het meeste wordt gezeild tijdens dagtochten aangezien dit het water is dat grenst aan de thuishaven van de “Marinus” namelijk Zierikzee. 

 

Plaatsen aan de Oosterschelde:

 

Neeltje Jans:

Zeeland ligt voor een groot deel op of onder de zeespiegel. In 1953 waren de dijken slecht en laag. De kans op een overstroming was toen 1 x per 80 jaar. Dankzij de stormvloedkering is die kans nu minder dan 1 x per 4.000 jaar.

 

De stormvloedkering:

over de Oosterschelde wordt wel het achtste wereldwonder genoemd en het is een staaltje van Nederlands vernuft op waterbouwkundig gebied.

Het is een van de grootste (en kostbaarste) bouwwerken ter wereld en trekt ook veel bezoekers uit het buitenland.

Vooral de Amerikanen hebben na de overstromingen ten gevolge van de orkaan Katrina belangstelling voor de techniek, die de Nederlanders gebruiken om droge voeten te houden.

 

In de kering zijn 62 openingen van elk 40 meter breed aangebracht om zoveel mogelijk zout water door te kunnen laten.

Normaal staan de schuiven geopend en alleen bij stormtij en hoge vloed worden ze gesloten.

Dit gebeurt overigens gemiddeld maar een keer per jaar.

Het is een fascinerende ervaring om te zien en te horen hoe het zeewater zich met geweld door de openingen perst.

De zandplaat Neeltje-Jans is begonnen als werkeiland tijdens de bouw van de Oosterscheldekering.

Momenteel is het uitgegroeid tot natuurgebied.

Er zijn rondleidingen met een gids mogelijk in Waterland Neeltje Jans.

Zo ook is er een zeehondenshow en een machine die een orkaan nabootst. T

evens is er een groot bezoekerscentrum wat alle informatie kan geven over de stormvloedkering en daarnaast steeds wisselende tentoonstellingen herbergt.

De Neeltje-Jans is inmiddels wereldberoemd.

Zij dient vaak als voorbeeld voor andere landen. 

 

Het leukste waterpark van Nederland ligt op een oud werkeiland op wandelafstand van de Oosterscheldekering.

Het Zeeuwse themapark is vernoemd naar de Zeeuwse godin Nehalennia en in de expositieruimte is een afgietsel van een tempelsteen te zien, zoals ze opgevist werden bij Colijnsplaat en Domburg.

Permanente exposities over de watersnoodramp en de Deltawerken zijn op een boeiende manier ingericht.

In de expositie over de Ramp in 1953 vertellen ooggetuigen in geluids- en beeldfragmenten over hun schokkende ervaringen.

De tentoonstelling is geen technisch overzicht maar is een menselijk relaas, samengesteld aan de hand van gesprekken met familieleden van de slachtoffers, redders en politici uit die tijd.

 

De Delta Expo is een expositie over 2000 jaar waterbouw in Nederland met de Deltawerken en de Stormvloedkering in de hoofdrol.

Dit bouwwerk is van binnen en buiten te bezoeken en omringd door beton en stalen deuren van 45 meter breed raast het getij onder je door.

Een ervaring om nooit te vergeten.

Voor kinderen is Neeltje Jans een waar feest. Zeehonden liggen buiten regelmatig op de zandplaten bij de Neeltje Jans te zonnen, maar in het zeehondenbassin kunnen ze de zeehonden van dichtbij zien en zelfs aanraken.

In de zee-aquaria zijn prachtige zeeanemonen, vissen en ander levensvormen uit de Oosterschelde te zien. Het futuristische walvispaviljoen is 100 meter lang en het lijkt of je zelf in een walvis zit.

 

Greenpeace, een skelet van 22 meter, een bijna echte walvisbaby, communicatie onder water, alles wat verband houdt met de zwemmende reuzen van de aarde. 

 

Roompot Marina:

De Roompot Marina is een jachthaven gelegen aan het bekende vakantiedorp “De Roompot”.

Dit 5 sterrenpark beschikt over een subtropisch zwembadparadijs, een manege, tennisbanen, een heerlijk strand en een winkel.

Dit alles gelegen op het eiland Noord-Beveland. 

 

Zierikzee:

Zierikzee is de thuishaven van de “Marinus”.

Een stadje met een zeer rijke cultuur en een uitgebreide historie.

Het staat bekent als de stad in zeeland met het grootste aantal historische gebouwen.

Zierikzee heet niet voor niets monumentenstad.

 Zierikzee is de centrumplaats van het eiland Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland.

De stadswallen, poorten en historische monumenten die grotendeels bewaard zijn gebleven geven Zierikzee zijn eigen karakter. 

 

Wandelend door deze oude stad is het zeer verleidelijk om je, in gedachten, te verplaatsen in vroeger tijden.

Een bezoek aan de oude (getijde)haven waarin diverse historische schepen liggen afgemeerd en de oude gevangenis, waar ooit Jan Rap heeft vastgezeten en waarin nu het maritiem museum is gevestigd, zullen deze gedachten zeker versterken.  

 

Zierikzee is ook een stad waar je goed kunt winkelen en waar de horeca rijk vertegenwoordigd is: div. restaurants, cafés en bruine kroegen, ze zijn er allemaal te vinden.

Kortom: Zierikzee is een bezoek meer dan waard.

 

Een stadswandeling met gids is mogelijk. 

Het verhaal gaat dat Zierikzee is ontstaan in 849. Ziringus of Sierick, een uit Pannoië(Hongarije) verdreven ontdekkingsreiziger, zou de stichter van Zierikzee zijn geweest of de toen aanwezige nederzetting het aanzien van een stad hebben gegeven.

Dat dit verhaal een kern van waarheid bevat zou je kunnen afleiden uit het feit dat de plaatsnaam Zierikzee een samenvoeging is van Sierick en Ee. Sierick is, zo wordt aangenomen, een lokale machthebber geweest, naar wie de kreek (de Ee) en later de nederzetting is genoemd, dus Sierick’s Ee.

Helaas zijn er voor dit stichtingsjaar (849) geen directe bewijzen.

Archeologische vondsten gaan niet verder terug dan de 11e eeuw.   

 

Goes:

Goes is een stad en gemeente op het schiereiland Zuid Beveland, in de Nederlandse orpvincie Zeeland.

De gemeente telt een kleine 37.000 inwoners en heeft een oppervlakte van iets boven de 100 vierkante kilometer waarvan 40% uit water bestaat. In het noorden grenst de stad Goes aan een oude zeedijk.

Goes heeft vermoedelijk in 1405 stadsrechetn verkregen en vierde daarom in 2005 haar 600-jarig bestaan als stad.Goes is in de tiende eeuw ontstaan aan de rand van een kreek. De gemeenteGoes zegt dat er meerdere interpretaties bestaan over de herkomst van de plaatsnaam.

De meest waarschijnlijke is "een tekst uit 976die Curtagosum vermeldt, moet als enige echte verklaring worden gezien.

De waternaam Gosa met de aanduiding curt wordt gelezen als Korte Gos.

 

Het wapen van Goes toont onder andere een witte gans, die afkomstig is van Zuid-Beveland.

De betekenis ervan is onbekend.  Bezienswaardigheden:

 

Kanaal door Zuid-Beveland:

 Het Kanaal door Zuid Beveland is een kanaal in Zeeland dat, in noord-zuid richting, loopt van Wemeldinge naar Hansweert.

Het kanaal is een verbindingsweg voor de scheepvaart tussen de Oosterschelde en de Westerschelde.

De aanleg van het kanaal startte in 1850 en het kanaal werd geopend in 1866.

Het kanaal was in de vorige eeuw één van de drukst bevaren kanalen van Europa.

Omdat schippers soms enkele dagen voor anker moesten, zochten ze vertier in één van de bijna 20 café`s.

 

Hansweert kreeg in die tijd de naam "Klein - Antwerpen".

Het Kanaal van Zuid-Beveland is bij Wemeldinge niet alleen verbreed, maar ook verlegd.

 Het kreeg een open verbinding met de Oosterschelde.

De sluizen van Wemeldinge liggen er sinds 1993 bij als relikwieën uit een voltooid verleden tijd. Met de komst van het Schelde-rijnkanaal is het belang van het Kanaal door Zuid-Beveland voor de scheepvaart afgenomen.